UCHWAŁA NR 75/2010 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 5 października 2010 r. W sprawie legitymacji adwokackich Działając na podstawie art. 59 ust 3. Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. 146, poz. 1188 z 2009 r. z późn. zm.) Prawo o adwokaturze oraz § 16Continue Reading

Dz.U.2010.90.594 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity) Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na ratyContinue Reading

Dz.U.2015.1800 Dz.U.2016.1668 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r.) Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz.Continue Reading

D19820124Lj prawo o adwokaturze w pdf Prawo o adwokaturze jest ustawą która reguluje kwestie prawne związane z działalnością adwokatów i funkcjonowaniem korporacji adwokackiej. Ustawa określa zasady wykonywania zawodu adwokata, organizacji organów adwokatury oraz działalności izb adwokackich.   Dz.U.2002.123.1058 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. (tekst jednolity)Continue Reading

Obowiązują już przepisy, które zmieniły ustawę o emeryturach pomostowych. Dzięki nim z wcześniejszego świadczenia będą mogły skorzystać osoby, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r. Emerytury pomostowe przysługują osobom, które wykonywały lub wykonują pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.Continue Reading

Twoje drugie lub kolejne dziecko wkrótce będzie świętować pierwsze urodziny? Pamiętaj, możesz wnioskować o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy do ZUS. Kwota wsparcia to łącznie 12 000 zł. Pieniądze możesz pobierać przez dwa lata w miesięcznej wysokości 500 zł lub przez rok po 1000 zł za każdy miesiąc. – Rodzinny Kapitał OpiekuńczyContinue Reading

Liczba cudzoziemców pracujących legalnie i podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce przekroczyła już 1 mln 100 tys. osób. W województwie śląskim również odnotowano rekordową liczbę osób z zagranicznym paszportem na rynku pracy. Pod koniec sierpnia liczba cudzoziemców w Śląskim to prawie 95 tys. osób, przedstawicieli blisko stu krajów. Pod koniec majaContinue Reading

Osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury, czy renty muszą pamiętać o tym, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na wysokość pobieranego świadczenia. Jeśli przychód przekroczy określone progi – 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie. Dobra wiadomość dla świadczeniobiorców, od 1 grudnia limityContinue Reading

Nie ma potrzeby składania co roku oświadczeń podatkowych w ZUS przez emerytów czy rencistów. Oświadczenia obowiązują także na kolejne lata podatkowe. Nowe oświadczenia składamy w sytuacji zmiany lub odwołania dotychczasowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczenia i wnioski mające wpływContinue Reading