Sąd Okręgowy w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa
tel. 34 36-84-400 (centrala)

fax 34 36-84-420
Telefony czynne od godz. 8.00 do godz. 15.30

Biuro Obsługi Interesantów – czytaj więcej

Sąd Okręgowy w Częstochowie

ul. Śląska 8
42-200 Częstochowa
tel. 34 36-07-500 (centrala)
Telefony czynne od godz. 8.00 do godz. 15.30

Elektroniczna księga wieczysta

Od dnia 16 czerwca 2010 roku uruchomiono internetowy dostęp do ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie elektronicznym. Nowa Księga Wieczysta umożliwia wszystkim osobom fizycznym i prawnym zapoznanie się z treścią księgi wieczystej poprzez sieć publiczną internet, po podaniu pełnego numeru księgi.

W celu skorzystania z tej formy dostępu należy się zalogować na stronie ekw.ms.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Częstochowie
adres: 42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 23/35

Kierownik Biura Ewa Pabin
tel.: 34 36-84-657
fax. 34 36-84-658
e-mail: boi@czestochowa.so.gov.pl

Godziny urzędowania:
– poniedziałek godz. 800 – 1800
– od wtorku do piątku godz. 800 – 1530

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji z zakresu spraw prowadzonych przez:

 • I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego, w tym Sekcji do Rozpoznawania Spraw o Rozwód i Separację oraz Spraw o Ubezwłasnowolnienie
 • II Wydział Karny
 • III Wydział Penitencjarny
 • V Wydział Gospodarczy
 • VI Wydział Cywilny Odwoławczy
 • VII Wydział Karny Odwoławczy

Informacja telefoniczna w sprawach prowadzonych przez w/w Wydziały
Infolinia 34 36-84-666

Czytelnia akt
adres: 42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 23/35
(przy Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Częstochowie)

Godziny urzędowania:
– poniedziałek godz. 800 – 1800
– od wtorku do piątku godz. 800 – 1500

Zamawianie akt pod numerem telefonu: 34-36-84-666
Za pośrednictwem poczty elektronicznej: boi@czestochowa.so.gov.pl oraz formularza kontaktowego

Akta można zamawiać z dowolnym wyprzedzeniem czasowym, w godzinach od 800 do 1400. Akta zamówione po godzinie 1400 będą udostępniane w następnym dniu roboczym. Wyjątek stanowią akta spraw wielotomowych (tj. od 6 tomów), które należy zamawiać z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

zamawiając akta należy podać:

 • sygnaturę sprawy,
 • oznaczenie stron postępowania,
 • dane i uprawnienie osoby zamawiającej,
 • w przypadku sprawy wielotomowej numerów tomów
 • dane kontaktowe – na potrzeby przekazania informacji zwrotnej w sprawie zamawianych akt.

Sąd Rejonowy w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-202 Częstochowa

tel.: (0 34) 36 44 100 /centrala/ fax: (0 34) 36 44 321

Wszystkie telefony czynne od godz. 7.30 do godz. 15.30

Telefon w Biurze Obsługi Interesanta czynny
w poniedziałki od 15.30 do 18.00
34 36-84-444

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Częstochowie
adres: 42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 23/35

Godziny urzędowania Biura Obsługi Interesantów:
– poniedziałek godz. 8:00 do 18:00,
– od wtorku do piątku godz. 8:00 do 15:00

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji:
w sprawach cywilnych z wydziałów:

 • I Wydział Cywilny
 • II Wydział Cywilny
 • XII Wydział Cywilny
 • XV Wydział Cywilny

w sprawach karnych z wydziałów:

 • III Wydział Karny
 • IV Wydział Karny
 • XI Wydział Karny
 • XVI Wydział Karny
 • XIV Wydział Karny Wykonawczy
 • Sekcja XIV Wydziału Karnego Wykonawczego

Informacja telefoniczna  w sprawach cywilnych i karnych z  w/w Wydziałów

INFOLINIA     34     36 – 84 – 444

Czytelnia akt

tel. 34 36-84-444

Godziny urzędowania Czytelni akt :
– poniedziałek godz. 800 do 1800,
– od wtorku do piątku godz. 800 do 1500

Akta do czytelni można zamawiać w Biurze Obsługi Interesantów na wszystkich stanowiskach informacyjnych lub telefonicznie na w/w nr telefonów na bieżąco lub z dowolnym wyprzedzeniem czasowym.
W Czytelni udostępnia się także stronom E-protokół utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk na stanowiskach komputerowych, po uprzednim zamówieniu osobistym lub telefonicznie.

Obsługa interesantów niepełnosprawnych oraz przeglądanie akt zamówionych przez osoby niepełnosprawne odbywa się w odrębnej „Czytelni dla osób niepełnosprawnych”.

Interesanci IX Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/23 obsługiwani są poza Biurem Obsługi Interesantów, bezpośrednio w sekretariacie wydziału:

pokój 104 tel. 34 36-44-363
pokój 106 tel. 34 36-44-372
pokój 119 tel. 34 36-44-358

Sąd Rejonowy w Częstochowie

ul. Żwirki i Wigury 9/11
42-217 Częstochowa
tel.: (0 34) 37 79 900 /centrala/

Wszystkie telefony czynne od godz. 7.30 do godz. 15.30

Biuro Obsługi Interesantów – czytaj więcej